Jag trivs allra bäst då jag får tillfälle att dela med mig av mina erfarenheter och min kompetens till andra entreprenörer. Jag utför både grafisk produktion och affärsmässig rådgivning. Inom MonkeyMind AB driver jag också egna affärsprojekt både inom utveckling av fysiska produkter och webbtjänster.

Dryga tio års erfrenhet av webbproduktion gör mig till en trygg, kostnadseffektiv och leveranssäker samarbetspartner. De senaste årens erfarenheter från rena affärsutveckingsprojekt både inom innovation och nyföretagande har även gett mig värdefull kunskap innom affärsutveckling.

Min målsättning är att hitta kreativa och kostnadseffektiva lösningar som uppnår dina affärsmässiga mål. Utöver de kreativa arbetsuppgifterna tar jag gärna helhetsansvar och driver ditt projekt från start till mål. Jag går igång på problemlösning och min röda tråd i allt jag gör är äffärsmässighet, tydlighet och enkelthet.

Jag tar på mig både små som stora projekt. Finns behov av exepelvis teknisk utveckling och annat som ligger utanför mitt kompetensområde har jag mitt nätverk som består av erfarna och kompetenta samarbetspartners. Exempel på samarbetspartners:
Bricco, WebbSearch, Westerlunds Reportagebyrå.

Läs mer om vad jag erbjuder innovatörer och småföretagare

Läs mer om vad jag erbjuder reklam/kommunikationbyråer och marknadsavdelningar

Ha en bra dag!
/Maria

Om MonkeyMind AB
Jag heter Maria och jobbar med kommunikativ visuell design i olika former. Enkel, tydlig, smart och pedagogisk design är min grej. Förstår en apa budskapet har man lyckats.

Formspråket är det språk jag behärskar bäst, precis som apan, de kommunicerar inte med tal, de lyssnar med ögonen i stället. Jag är positiv och nyfiken - mina uppdragsgivare kallar det "bra på att lyssna och på att visa ett ärligt intresse".

(c) Copyright MonkeyMind AB  Kontakt
MonkeyMind är jag